Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Päivitetty: 24. toukokuuta 2018

Tarinakone käsittelee sinua koskevia henkilötietoja suunnitellessaan, toimittaessaan ja markkinoidessaan tuotteitaan tai palvelujaan sinulle tai edustamallesi organisaatiolle.

Tässä selosteessa kerron miten käsittelemme tietojasi silloin kun olet meidän:

o asiakas (asiakkaan yhteyshenkilö)
o potentiaalinen asiakas
o yhteistyökumppani
o vieraillut Tarinakoneen verkkosivuilla tai blogissa tai ladannut ilmaisen oppaan tai liittynyt sähköpostilistalle

1.Rekisterinpitäjä

Tarinakone / Anne Kalliomäki
Tohlopinranta 31
33270 TAMPERE
Y-tunnus: 2202972 – 8
anne@tarinakone.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Anne Kalliomäki
Puh. 040 537 1939
Email anne@tarinakone.fi

3. Rekisterin nimi
Tarinakoneen asiakasrekisteri:

Rekisteri asiakkaista
Rekisteri uutiskirjeen tilaajista
Rekisteri oppaan ladanneista

4. Käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. Markkinointina lähetettävissä uutiskirjeissä on aina mukana mahdollisuus poistua listalta.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu kolmesta rekisteristä:

1. Rekisteri Tarinakoneen asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutusosoitteen ja tilaustiedot.
2. Rekisteri uutiskirjeen tilaajista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, ammattinimikkeen ja työpaikan.
3. Rekisteri ilmaisen oppaan ladanneista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin ja tiedon henkilön yrityksen / organisaation / oppilaitoksen nimestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta koulutusten / projektien yhteydessä.
Uutiskirjeen ja oppaan ladanneiden rekisterin tiedot saadaan tilauslomakkeesta. Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja uutiskirjeen mukana olevasta linkistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Tarinakoneen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain Anne Kalliomäki.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Sivujen sisältö ja ladattavat oppaat voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.