Tarinallistaminen

Mitä on tarinallistaminen?

Tarinallistaminen eli tarinalähtöinen palvelumuotoilu on tarinatekoja. Lyhyesti sanottuna sitä, että yrityksen toimintaa suunnitellaan tarinalähtöisesti.

Yrityksen oma tarinaidentiteetti tunnistetaan ja tämän jälkeen suunnitellaan yrityksen palveluympäristö eli digitaalinen ja fyysinen tarinanäyttämö tukemaan tuon tarinan kertomista. Tämän jälkeen yritykselle voidaan suunnitella palveluita, joihin käsikirjoitetaan vahva tarinallinen rakenne – juoni – tukemaan palvelun kulkua alusta loppuun. Tämä juoni elämyksellistää mutta myös selkeyttää asiakkaan kulkua palvelun eri vaiheissa.

Luonnollisesti kaikki palveluihin käsikirjoitettavat tarinat kumpuavat yrityksen omasta tarinaidentiteetistä ja tukevat sitä. Tarina tulee todeksi asiakkaan toiminnan kautta.  Draamallinen tarinarakenne on jo toimivaksi todistettu, hyödynnetään siis sitä!

Kiinnostunut tarinallistamisen luennoista ja tarinatyöpajoista? Tai haluat aloittaa oman yrityksesi palvelukokemuksen tarinallistamisen?  Ota yhteyttä.