Miten tarinallistaminen tukee sekä markkinointia että myyntiä?

Tarinallistamisen avulla voidaan saada monenlaisia liiketoimintahyötyjä. Alla niistä merkittävimmät:

 • Tarinallistamisen avulla yritys erottuu ja luo kilpailuetua itselleen.
 • Tarinallistamisen avulla linkitetään asioita yhteen niin, että asiakkaan ymmärrys palvelun (tai tuotteen) merkityksestä juuri hänelle syvenee.
 • Tarinallistamisessa luodaan konteksti, joka madaltaa ostamisen kynnystä.
 • Tarinallisuudella lisätään aikaa, jonka asiakas viettää palvelun parissa.
 • Tarinat aktivoivat lisäostoksiin (koukuttamiset, ”pitkät hännät”, tarinan hyödyntäminen jälkimyynnissä).
 • Tarinallistaminen on myös shoppingentertainmentia, viihteellistettyä shoppailua (elämysympäristöt).
 • Tarina sitouttaa asiakkaan (kohderyhmä, heimot, ilmiöt, yksilöllisyys).
 • Tarinat tuovat tuotteistamiseen uutta hohdetta (tuotteiden ja palveluiden paketointi kiinnostavasti).
 • Tarinalla aktivoidaan suosittelua (muistijäljet vahvempia, linkittämiset tarinaan netissä jne.).
 • Tarinallistaminen edesauttaa luottamuksen rakentamista kohderyhmää puhuttelevien tarinakokemusten kautta (tunteen taso).
 • Arvolähtöinen viesti välittyy parhaiten juuri tarinallistamisen kautta. Tarina muuttuu toiminnaksi, joka jalkautuu yrityksen toiminnassa kaikkeen.

Hyödynnä tarinallistamisen edut liiketoiminnassasi!

Tarinakone auttaa erityisesti suomalaisia matkailuyrityksiä hyödyntämään tarinallistamista liiketoiminnassaan. Tutustu palveluihimme!