Tarinaidentiteetti on yrityksesi erottumisen kivijalka!

TarinaIDENTITEETTI_A4_5
Tarinaidentiteetin rakentaminen alkaa Stooripuu-työpajasta, jossa tunnistetaan tarinaelementit.

Persoonallinen tarina auttaa yritystäsi tuottamaan asiakkallesi ainutlaatuisia palvelukokemuksia. Tarinaidentiteetti on yrityksesi erottumista tukeva strategia, se on tarinallistamisen punainen lanka. Sinä olet oman yrityksesi tarinan ohjaaja. Tarinaidentiteetin avulla teet arjessa valintoja, jotka tukevat tarinaasi.

 

 

 

Tarinaidentiteetin rakentaminen jakautuu kolmeen erilliseen moduliin.

  1. Stooripuu-työpaja
  2. Tarinaidentiteetin startti
  3. Tarinaidentiteetin käsikirja

1. Stooripuu-työpaja – yrityksen omat tarinaelementit
Tarinakoneen Anne Kalliomäen kehittämän Stooripuu-menetelmän avulla tunnistetaan yrityksen omat tarinaelementit liiketoiminta-, asiakas- ja arvolähtöisesti. Stooripuuhun kerätään aineksia ydintarinaan. Haetaan siis punaista lankaa! Työpajassa käydään läpi yrityksen toiminnan ydin, tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja näistä lähtökohdista yrityksen tarinaan liittyvät teemat ja elementit.

Stooripuu-työpajan avulla käynnistät oman yrityksesi toiminnan tarinallistamisen.

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta!

2. Tarinaidentiteetin startti – ydintarina ja tarinallistamisen lähtökohdat
Ydintarinan avulla luot asiakkaillesi tarinamaailman. Tämä tarina on yrityksen palveluiden elämyksellistämistä ohjaava punainen lanka. Prosessi aloitetaan tapaamisella yrityksen omassa palveluympäristössä tarinallistaja Anne Kalliomäen kanssa.

Aikaisemmin tehdyn Stooripuun sekä tapaamisen pohjalta kirjoitetaan yrityksen oma ydintarina. Tarinallistamisessa ydintarina on sekoitus sekä faktaa että elämyksellistävää fiktiota. Ydintarinan lisäksi asiakkaalle toimitetaan tiivistelmä palvelukokemuksen tarinallistamisen lähtökohdista palveluissa ja tuotteissa, palveluympäristössä ja markkinoinnissa.

3. Tarinaidentiteetin käsikirja – yrityksen oma opas tarinallistamiseen
Tarinaidentiteetin käsikirjassa kerrotaan se millaisilla kerronnan keinoilla ja tavoilla tarinasi näkyy, tuntuu, kuuluu, maistuu ja tuoksuu yrityksesi palveluympäristössä, palveluissa ja markkinoinnissa. Näin yrityksen tarjoamasta asiakaskokemuksesta tulee vaikuttava ja merkityksellinen tarinakokemus.

Tarinaidentiteetin käsikirjaan kootaan yrityksesi omat tarinaelementit selkeäksi esitykseksi, jonka avulla pystyt kertomaan yrityksesi tarinaidentiteetistä myös työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Käsikirja tiivistää yrityksen tarjoaman palvelukokemuksen tarinan muotoon, joka esitetään tekstien ja kuvien avulla. Tarinaidentiteetin käsikirja sisältää sisältää aiemmin tarinallistamisen prosessin aikana tehdyt stooripuun, ydinviestin ja -tarinan lisäksi yrityksesi tarinalähtöistä kehittämistä varten laaditut hahmokuvaukset, teemat, ajankuvan, tarinanäyttämösuunnitelmat ja yksityiskohtaiset ohjeistukset tarinan hyödyntämisestä palveluiden tai tuotteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tämä käsikirja toimii jatkossa yrityksesi palveluiden ja markkinoinnin kehittämisen punaisena lankana.

Tarinaidentiteetin käsikirja laaditaan nimenomaan sinun yrityksesi tarinallistamista varten.

Sekä Stooripuu että Tarinaidentiteetin käsikirja ovat Tarinakoneen Anne Kalliomäen kehittämiä menetelmiä.

Ota yhteyttä, niin jutellan lisää siitä miten sinun yrityksesi tarinallistetaan!

Asiakkaidemme kokemuksia

» Tutustu asiakastarinoihin täällä!

» Lue miten Lankava Oy:n tarinallistamisen prosessi eteni.