Tarinaidentiteetti on yrityksesi erottumisen kivijalka!

TarinaIDENTITEETTI_A4_5

Tarinaidentiteetin rakentaminen alkaa yrityksen omasta Stooripuu-työpajasta, jossa tunnistetaan tarinaelementit ydintarinan tuottamista varten.

Persoonallinen ydintarina auttaa yritystä tuottamaan asiakkaille ainutlaatuisia palvelukokemuksia. Tarinaidentiteetti on yrityksesi erottumista tukeva strategia, se on toiminnan tarinallistamisen punainen lanka.  Ydintarinan sekä laajemman Tarinaidentiteetin käsikirjan avulla teet arjessa valintoja, jotka tukevat tarinaasi.

 

 

Tarinaidentiteetin rakentaminen jakautuu kahteen erilliseen moduliin.

  1. Tarinallistamisen startti
  2. Tarinaidentiteetin käsikirja

1.Tarinallistamisen startti – Stooripuu, tarinaelementit ja ydintarinan ensimmäinen versio 

Prosessi aloitetaan 2- 3 -tunnin tarinapajalla yrityksen omassa palveluympäristössä tarinallistaja Anne Kalliomäen kanssa.Tarinakoneen Annen kehittämän Stooripuu-menetelmän avulla tunnistetaan yrityksen omat tarinaelementit liiketoiminta-, asiakas- ja arvolähtöisesti. Stooripuuhun kerätään aineksia ydintarinaan. Haetaan siis punaista lankaa! Käydään läpi yrityksen toiminnan ydin, tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja näistä lähtökohdista yrityksen tarinaan liittyvät teemat ja elementit.

Ydintarinan avulla luot asiakkaillesi tarinamaailman. Tämä tarina on yrityksen palveluiden elämyksellistämistä ohjaava punainen lanka.

Stooripuun sekä tapaamisen pohjalta kirjoitetaan yrityksen oman ydintarinan ensimmäinen versio. Tarinallistamisessa ydintarina on sekoitus sekä faktaa että elämyksellistävää fiktiota.

Starttiin voidaan liittää mukaan myös tiivistelmä palvelukokemuksen tarinallistamisen lähtökohdista palveluissa ja tuotteissa, palveluympäristössä ja markkinoinnissa.

Stooripuun avulla käynnistät oman yrityksesi toiminnan tarinallistamisen!

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta! Tarinallistamisen Startit hinnat alkaen 1500 euroa +alv. 24% + matka- ja majoituskulut. Hinta voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

2. Tarinaidentiteetin käsikirja – yrityksen oma opas tarinallistamiseen

Tarinaidentiteetin käsikirja on kattava kokonaisuus, jossa kerrotaan se millaisilla kerronnan keinoilla ja tavoilla tarinasi näkyy, tuntuu, kuuluu, maistuu ja tuoksuu yrityksesi palveluympäristössä, palveluissa ja markkinoinnissa.

Näin yrityksen tarjoamasta asiakaskokemuksesta tulee vaikuttava ja merkityksellinen tarinakokemus.

Tarinaidentiteetin käsikirjaan kootaan yrityksesi omat tarinaelementit selkeäksi esitykseksi, jonka avulla pystyt kertomaan yrityksesi tarinaidentiteetistä myös työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Käsikirja tiivistää yrityksen tarjoaman palvelukokemuksen tarinan muotoon, joka esitetään tekstien ja kuvien avulla.

Tarinaidentiteetin käsikirja sisältää sisältää  tarinallistamisen prosessin aikana tehdyt stooripuun, ydinviestin ja -tarinan lisäksi yrityksesi tarinalähtöistä kehittämistä varten laaditut hahmokuvaukset, teemat, ajankuvan, tarinanäyttämösuunnitelmat ja yksityiskohtaiset ohjeistukset tarinan hyödyntämisestä palveluiden tai tuotteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tämä käsikirja toimii jatkossa yrityksesi palveluiden ja markkinoinnin kehittämisen punaisena lankana. Käsikirja on visualisoitu ja siihen liitetään myös kuvakäsikirjoituksen osioita asiakkaan tarinpolun rakentamiseen liittyen.

Tarinaidentiteetin käsikirja laaditaan nimenomaan sinun yrityksesi tarinallistamista varten. Käsikirjan toteutuksessa mukana ovat myös Tarinakoneen hyvät yhteistyökumppanit.

Sekä Stooripuu että Tarinaidentiteetin käsikirja ovat Tarinakoneen Anne Kalliomäen kehittämiä menetelmiä. Lue lisää Annen kehittämästä tarinallistaminen menetelmästä Tarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka -kirjasta.

Ota yhteyttä, niin jutellan lisää siitä miten sinun yrityksesi toimintaa voidaan lähteä tarinallistamaan.

Tarinaidentiteetin käsikirjat hinnat alkaen 7500 euroa +alv. 24% + matka- ja majoituskulut toteutuneen mukaan. Hinta voimassa 2018 vuoden loppuun saakka.

Asiakkaidemme kokemuksia

» Tutustu asiakastarinoihin täällä!

» Lue miten Lankava Oy:n tarinallistamisen prosessi eteni.