Tarinallistettu palvelukokemus herättää tunteita!

Tarinallistaminen tekee brändistä toimintaa_Tarinakone 2015Tarinallistaminen auttaa tuottamaan palveluita, joista asiakkaat todellä pitävät. He saattavat jopa hullaantua!

Tarinakone ideoi ja suunnittelee yrityksille palveluiden tarinakäsikirjoituksia, joissa on määritelty palvelun tarina ja palvelutuokiot kronologisessa järjestyksessä tarinan mukaisesti.

Tarinakone kirjoittaa tarinan osaksi yrityksenne palvelua!

Tarina on palvelun punainen lanka eli juoni

Tarinankerronnan elementtejä ovat niin kuvat, esineet, teksti, ruoka, työntekijöiden asut kuin suullinen tarinankerronta tai vaikkapa videot tai musiikki.

Kun kaikki palvelun elementit esimerkiksi henkilökunnan puvustuksesta musiikkiin ja ruokalajeista tilojen somisteisiin tukevat tarinaa, on palvelukokemus asiakkaan suuntaan ehyt. Asiakkaalle tarjottavasta palvelukokemuksesta syntyy tarinakokemus.

Tarinakone voi olla avuksi sekä täysin uuden tarinallisen palvelun luomisessa että jo olemassa olevan palvelun kehittämisessä. Jo olemassa olevaan palvelua voidaan tuunata tarinallisemmaksi myös aika kevyelläkin toteutuksella. Yksityiskohdilla on merkitystä!Lankavan projekti_2014_Digitaalinen ja fyysinen tarinanäyttämö

Tarina on helppo ottaa käyttöön 

Autamme asiakkaita myös siinä, että palvelu olisi helppo viedä suunnitelmasta käytäntöön. Tarinakoneelta löytyy hyvät verkostot erilaisiin toteuttajiin, jotka pystyvät halutessasi auttamaan palvelun tuottamisessa ja markkinointiviestinnän toimenpiteissä. Tarinakoneen kautta on mahdollista hankkia myös tarinan elävöittämiseen ihan konkreettista apua, käytännön toteutuksia.

Palveluiden tarinakäsikirjoituksia on hintaluokaltaan kolme erilaista

Pieni, keskikokoinen ja iso tarinakäsisprojekti.

Hinnat vaihtelevat alkaen 2000 euron pienistä projekteista yli 10 000 euron laajamittaisiin tarinakäsikirjoitusprojekteihin.

Ensimmäisessä palaverissa arvioimme yhdessä, minkä hintaluokan projektista on kyse. Tähän vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi tiedonhakuun käytettävän ajan määrä; mm. historialliset aineistot tai erilaisten asiantuntijoiden haastattelut  oikeanlaisen tarinan luomiseksi vaativat huolellista perehtymistä ja vievät siksi myös enemmän työtunteja.

Tarinallistettua ja käsikirjoitettua palvelua on helpompi toteutttaa, sitä on myös helpompi myydä ja markkinoida.

Tarinallistamalla yrityksesi erottuu ja tuotat asiakkaillesi entistä parempia kokemuksia. Ihmiset alkavat puhua yrityksesi palveluista. Näin asiakkaat löytävät ja tunnistavat yrityksesi palvelut entistä helpommin. Ja näin summa viivan alla yritykselläsi kasvaa.

Oletteko suunnittelemassa palvelun tarinallistamista? Ota yhteyttä, niin kerron, lisää palveluiden tarinallistamisesta!

Asiakkaidemme kokemuksia

 

» Tutustu asiakkaidemme tarinoihin täällä!