Lukuvinkit

Tarinakone 2015

Kirjallisuutta tarinankerronnan hyödyntämisestä ja asiakaskokemuksen kehittämisestä

Juha Tuulaniemen kirjoittama ”Palvelumuotoilu” -kirja (2011) on käytännönläheinen ja kattava teos palvelumuotoilusta.

”Asiakaskokemus – palvelubisneksestä kokemusbisnekseen” -kirjan ovat kirjoittaneet Janne Löytänä ja Katleena Kortesuo. Painavaa asiaa asiakaskokemuksesta helposti ymmärrettävässä muodossa.

Lukaise ehdottomasti myös suomenkielinen teos siitä, miten yritykset voivat hyödyntää tarinoita: ”Tarinoiden Voima”, Mika Aaltonen ja Titi Heikkilä, 2003

Storytelling työkaluna. Vaikuta tarinoilla bisneksessä. Rauhala, M, & Vikström, Talentum 2014

Juhana Torkki: Tarinan valta – kertoms luolamiehen paluusta. Otava 2014. Tutustu täällä.

Pine II, B.Joseph & Gilmore James H. 1999. The Experience Economy: work is theatre & every business a stage. Harvard Business School Press. Boston Massachusetts.

Jensen, Rolf. Dream Society.The dream society: how the coming shift from information to imagination will transform your business. 1999. McGraw-Hill. New York.

Oletko kiinnostunut tarinalähtöisesti toteutettujen palveluiden laadun tarkkailusta? Tutustu Heidi Forss-Anilan työhön aiheesta. 

Julkaisuja ja juttuja, joissa Tarinakoneen Anne ollut mukana 

Palvelumuotoilu – uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, toim. Satu Miettinen, 2011.

Annen pro gradu -työ Elämyspalveluiden tarinallistaminen on kartoitustutkimus, jossa pohditaan miten draamallista tarinankerrontaa voidaan soveltaa elämyspalveluiden suunnittelussa, erityisesti matkailun näkökulma.

”Parasta palvelua työkirja – palvelumuotoilu kortit” Novia-ammattikorkeakoulu, Työ- ja elinkeinoministeriö, Lapin yliopisto ja Kuntaliitto. Anne on kirjoittanut menetelmäkortin, jossa kuvaus Nuuksion Taika Oy:n tarinaidentiteetin luomisesta.

Maiseman tarina – opas maisemapalveluiden luomiseen. Minna Komulainen (toim.) 2013.Maa- ja kotitalousnaisten keskus. Kirjassa myös Annen kirjoituksia ja menetelmiä. Lue lisää kirjasta ja lataa ilmainen pdf. 

Kai Hämäläinen (toim.)Matkailupalveluita muotoilemassa, verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa, 2012. Periskooppi hankkeen julkaisussa kirjoitettu Kalliomäen luomista menetelmistä.

Matkailua ja muotoilua sekä Haaga-Perhon OlePro blogissa Kalliomäen vieraileva kirjoitus palveluiden tarinallistamisesta.

Arktiset Aromit lehdessä artikkeli lähiruuan tarinallistamisesta.

Lisäksi Kalliomäen kirjoituksia tarinallistamisesta on lainattu useissa matkailuun liittyvissä opinnäytetöissä. Tarinakoneen blogista löydät töiden tekijöiden vierailevia blogikirjoituksia.

Haastattelu Aalto EE profile lehdessä 2011: http://www.scribd.com/doc/65910078/Aalto-EE-Profile-Toolbox-03-2011

ja tietysti Annen kirja tarinallistamisesta.