Elokuvalliset keinot palvelumuotoilussa: hyödynnä Taikalamppua!

Satu Miettinen kirjoitti tällä viikolla Facebook-sivullaan:“Hieno Sarah Pinkin luento herätti ajatuksia: video voisi toimia tutkimusvälineenä palvelupolun kehittämisessä, tilassa muuttuvan materiaalisen ja digitaalisen kokemuksen tutkiminen ja seuraaminen välineenä, käyttäjän osallistava toiminta voi olla tutkimus- ja kehittämiskohteena.”

Tästä Sadun postauksesta muistin taas mainion pienten nopeiden ”elokuvien” tekemiseen kehitetyn Taikalamppu-menetelmän. Olen jo jonkin aikaa kehittänyt menetelmästä sovellusta palvelumuotoilun käyttöön.

Taikalamppu menetelmä Kaija Juurikkala

Kuva: Ote Taikalamppu-oppaan kannnesta. Menetelmä Kaija Juurikkala. Toimittanut Katri Laiho Ulkoasu Mari Wuolio.

Menetelmä on ohjaaja Kaija Juurikkalan luoma, sitä on käytetty lasten- ja nuorten elokuvakasvatuksen puolella paljon. 2000-luvun alussa osallistujin Kaijan ohjaamaan koulutukseen, jossa menetelmää käytettiin näyttelijöiden roolittamisessa eli casting-prosessissa.

Taikalamppu-työpajan kulku palvelumuotoilussa

 • Taikalamppu-työpajassa käsitellään tiettyä palvelutilannetta tai tilanteita eri näkökulmista (teeman valitsee tilaaja).
 • Palvelutilanteita hahmotetaan aluksi leikkimielisten nopeiden improvisaatioharjoitusten avulla.
 • Tämän jälkeen ideoidaan pienryhmissä palvelutilannetta koskeva pieni tarina, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Lopussa on jokin yllätys. (kaikki ei mene suunnitellusti, kuten ei usein todellisessa elämässäkään)
 • Tämän jälkeen tehdään videon kuvaamista varten kuvakäsikirjoitukset, jonka jälkeen kuvataan videot. (osa osallistujista heittäytyy asiakkaan rooliin, osa asiakaspalvelijoiksi)
 • Työpajan päättää videoiden katsominen ja yhteinen purku. Mitä opimme palvelutilanteista tuottamiemme videoiden kautta? Millaisia tunteita asiakkaan rooliin heittäytyminen herätti? Mitä voimme viedä opitusta käytäntöön?

Työpaja toimii hyvin, kun yrityksellä on käytössään käyttäjälähtöistä tietoa sekä tiettyyn teemaan ja problematiikkaan liittyvää aineistoa. Näin tätä palvelutilannetta ja siihen liittyvää teemaa voidaan käsitellä Taikalamppu-elokuvien kautta.

Tarkempi työpajan ohjelma näyttäisi siis täältä

Käsillä olevan palvelun ja teeman esittely

 • Tehtyjen asiakastutkimusten tuloksia ja esille nousseita teemoja. Myös asiakasprofiilit voivat toimia työpajan tukena.

Ideointi ja käsikirjoitus 90 min

 • 45 min: Lämmittely improvisaatioharjoituksin (improjen lähtökohtana päivän teema)
 • 15 min: Tarinoiden ideoiminen pienryhmissä. Kolmen kuvan kuvakäsikirjoitus.
 • 30 min: Tarinoiden esitteleminen, kehittäminen ja tarinoista päättäminen. Sovitaan työnjako, kuvauspaikat ja muut järjestelyt. 

Kuvaaminen 90 min

 • 15 min: Jaetaan kamerat ja käydään läpi sen toiminnot. Opetellaan käskykieli ja sovitaan kokoontumisaika. Elokuvat voidaan kuvat myös älypuhelimen videotoiminnolla.
 • 50 min: Kuvaukset pienryhmissä.
 • 25 min: Elokuvien ensi-ilta ja palaute, yhteinen keskustelu, purku.

Toteutan Taikalamppu-menetelmää soveltavia työpajoja yhdessä yhteistyökumppanini Kuvitellen-yrityksen kanssa. Työpajoissa on mukana myös kuvakäsikirjoittaminen. Kiinnostuitko Taikalamppu-menetelmästä? Lue lisää Kaija Juurikkalan laatimasta oppaasta. Tai ota yhteyttä minuun klikkaamalla tarinalammasta. Tarinalammas tällä kertaa elokuva-teeman  mukaisesti “ihan tähtenä”.

tähtilammas-transparentti_w500